Uteplats Flygfältet uppdatering till 2.0

Vindskyddet på fältet med trädäck, elcentral och paviljong.

Under sommaren har det hänt en hel del på vårt flygfält bl.a. har vi fått tillgång till el och med viss möda har vi lagt trädäck i vårt vindskydd. Rikard har bidragit med att fixa två “paviljonger” som täcker 80% av trädäcket. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla inblandade.