Påminnelse om medlemsavgift 2021

Nu är det dags att betala medlemsavgiften i EMFK för 2021.

Avgiften för 2021:
-juniorer, födda 2001 eller senare, 50:-
-yrkesverksamma 450:-
-pensionärer, födda 1956 eller tidigare, 350:-
-och för icke flygande stödmedlemmar: 150:-

Avgiften gäller både medlemmar som väljer att försäkra sig via RCFF eller som betalar SMFF avgift till annan klubb.

Observera att man måste betala två avgifter: till klubben och RCFF eller till klubben och till annan SMFF-ansluten klubb.
Klubben har ingen kontroll på om ni är försäkrade eller ej, MEN det är ett krav från klubbens sida att ni är försäkrad via RCFF eller SMFF för att få flyga på fältet eller vara med på inomhusflygningen i klubbens regi. Det är Ert eget ansvar att se till så ni är försäkrad.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5493-6521.

Har ni några frågor så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.