Styrelsen

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande:                    Gabriel Persson              ordforande(snabel-a)eslovsmfk.se
Kassör:                              Bo Hanson                         kassor(snabel-a)eslovsmfk.se
Sekreterare och
vice ordförande:           Bengt-Arne Jönsson   sekreterare((snabel-a)eslovsmfk.se
Säkerhetschef:             Bo Hellstrand 

 

 

webmaster:    Hans-Henrik Andersen     webmaster(snabel-a)eslovsmfk.se