Information

Vårt fält ligger i södra delen av Eslövs flygfält.
Ställer man in gps’en på Eslöv Berga 135 så kommer man nästan till fältet.
För att ta sig in på fältet krävs det att man öppnar en bom. Direkt till höger ligger parkeringen i anslutning till depån. Se till att stänga bommen när ni lämnar fältet.
Vi har vår klubbkväll på torsdagar. Det är alltså troligast att det är folk på fältet då, men naturligtvis är fältet alltid öppet för flygning.

Läs våra säkerhetsregler, som finns anslagna på informationstavlan och här under, innan flygning.

Klicka här för våra säkerhetsregler.

Hjälp varandra att hålla utsikt efter ”fullskalaflygplan”.
Flyg undan och lämna alltid företräde till dessa flygplan. Piloten i detta flygplan ser knappast ett modellflygplan.

Tänk på att du använder fältet på egen risk och eget ansvar.
Eslövs modellflygklubb påtar sig inget ansvar för skador som du kan råka ut för eller vålla.

För att få flyga på fältet skall du vara försäkrad antingen genom RCFF eller genom SMFF.
Annan gästflygning får bara ske med klubbmedlem närvarande.