Flygområde

Hjälp varandra att hålla utsikt efter ”fullskalaflygplan”.
Flyg undan och lämna alltid företräde till dessa flygplan. Piloten i detta flygplan ser knappast ett modellflygplan.

Tänk på att du använder fältet på egen risk och eget ansvar.
Eslövs modellflygklubb påtar sig inget ansvar för skador som du kan råka ut för eller vålla.

För att få flyga på fältet skall du vara försäkrad antingen genom RCFF eller genom SMFF.
Annan gästflygning får bara ske med klubbmedlem närvarande.

Klicka här för våra säkerhetsregler.