Medlemsavgift 2020

Avgiften för 2020:
-Juniorer, födda 2000 eller senare, 50:-
-Yrkesverksamma, 450:-
-Pensionärer, födda 1955 eller tidigare, 350:-
-För icke flygande stödmedlemmar, 150:-

Avgiften gäller både medlemmar som väljer att försäkra sig via RCFF eller som betalar SMFF avgift till annan klubb.

Observera att man måste betala två avgifter; till klubben och RCFF eller till klubben och till annan SMFF ansluten klubb.
Klubben har ingen kontroll på om ni är försäkrade eller ej. Men det är ett krav från klubbens sida att ni är försäkrad via RCFF eller SMFF för att få flyga på fältet eller vara med på inomhusflygningen i klubbens regi. Det är ert eget ansvar att se till så ni är försäkrad.

Vi är tacksamma om ni betalar senast 2019-12-31 till bankgiro 5493-6521.