Vår hemsida … vår primära informationskanal!

www.eslovsmfk.se är föreningens primära informationskanal

www.eslovsmfk.se lever och är föreningens primära informationskanal. Här kan ni t.ex. söka information om föreningen, vilka säkerhetsföreskrifter som gäller och läsa de senaste “nyheterna” inom föreningen.

Hemsidan tillsammans med nyhetsbrevet utgör grunden för informationen till medlemmar och intressenter.

Lämna ett svar