Under vinterhalvåret anordnar klubben aktiviteter så att medlemmarna tvingas ut ur sina hobbyrum för att få lite frisk luft och träffa de andra medlemmarna.

Höstmöte: under oktober-november anordnas ett större medlemmöte, "Höstmötet", med mötesförhandlingar som oftast blir en sammanfattning över sommaren aktiviteter. Avslutas med mat och fika och massor med modellflygsnack !

Månadsmöte: under våren 2016 har vi försöksverksamhet med lite mer anspråkslösa medlemsmöten bara för att träffas, snacka och fika under vinterhalvåret.

Inomhusflygning: Klubben anordnar inomhusflygning på söndagar i Berga sporthall hela vintern och vid tillfälle i den större fotbollshallen när där finns plats. Klubben har hög aktivitet vid dessa tillfälle med 10-15 flygare på plats och oftast fullständigt kaos i luften. Klubben förordar EPP-kärror vid dessa flygningar för de måste tåla tuffa tag.  

 

Bild från fotbollshallen

Fotbollshallen 150207