Drönare är också en modellflyg

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar på obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), UAS (Unmanned Aircraft System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Se mer på Transportstyrelsen hemsida