Nu gäller Nya Säkerhetsreglerna för EMFK

Nu gäller Nya Säkerhetsreglerna för EMFK

Hej Medlem i EMFK!

Här kommer lite information angående transportstyrelsens nya regler för modellflyg.

Vi i styrelsen har jobbat en del med att få vårt fält godkänt och efter en del funderande och mailande så lyckades vi få det godkänt för modeller upp till 25kg och 250m max höjd. Så det är vi alla väldigt glada för.

De nya säkerhetsreglerna skiljer sig inte mycket från de gamla.

Största skillnaden är att modellen skall ha namn och telefonnummer och att modeller över 7 kg skall ha failsafe inkopplad.

Det som gäller från och med idag är:

– Modellen ska vara försedd med märkning som i klartext visar ägarens namn och telefonnummer och som är väl synlig utan att någon del av modellen demonteras eller öppnas. Alla modeller skall vara märkta med namn och telefonnummer eftersom det är ett krav från transportstyrelsen. Denna form av märkning används eftersom det inte finns krav på medlemskap i förening och man kan därmed inte kräva ex medlems nr eller motsvarande.

– Modeller som väger mer än 7 kg ska vara försedda med “fail-safe” som i händelse av förlorad radiokontakt i förekommande fall stoppar eller drar av motorn till tomgång och ställer roderytor så att modellen bringas att landa. Detta gäller både el- och förbrännings-motorer. I praktiken innebär detta motor av/tomgång och spinnroder eller liknande eftersom allt annat förlänger flygtiden och därmed skaderisken för 3:e man av den “pilotlösa” modellen. Även för lättare modeller rekommenderas självklart användning av “fail-safe”.

– Räckviddsprov ska om möjligt genomföras före den första flygningen för dagen.

– Om flygning, med tillstånd från TS eller lokal flygtrafikledning, sker på höjd över 120 m, rekommenderas att en observatör som övervakar det omgivande luftrummet biträder piloten. Flygningen ska planeras så att flyghöjden utan dröjsmål kan ändras så att en säker höjdseparation uppnås till bemannade luftfartyg som kan komma in i flygområdet.

– Flygning får enbart ske i vårt av TS godkända flygområde.

– Flygning över depåområde/parkering/åskådare är förbjuden.

– Hovring med modeller får inte ske nära åskådare eller andra piloter.

– På marken ska modeller taxas på ett sådant sätt att risken för skador på omgivningen minimeras så långt som rimligen är möjligt.

– I depån är taxning förbjuden

– FPV-flygning är tillåten inom flygområdet. För de fall piloten inte direkt kan observera modellen, exempelvis beroende på att videoglasögon/goggles används, ska en observatör som hela tiden kan se modellen och övervaka det omgivande luftrummet finnas närvarande. Observatören ska vid behov uppmärksamma piloten på relevanta omvärldsfaktorer.

Detta är de viktigaste reglerna för oss. Tänk på att vårt godkännande från TS samt försäkringens giltighet hänger på att vi följer dessa regler.

PDF fil med de kompletta säkerhetsreglerna som är utarbetade av RCFF och SMFF i samarbete med transportstyrelsen kan hittas här.

Mvh Bosse (Ordförande i EMFK)
och Kalle (Säkerhetsansvarig i EMFK)