Bli medlem

Vill du bli medlem ?

Skriv då ett mail till sekreteraren med namn, kontaktuppgifter samt födelsedatum och berätta lite om dina modellflygerfarenhet (om du har några d.v.s), så får du ett svarsmail med inbetalningsuppgifterna du behöver.

1: Avgiften till klubben

–      Juniorer (till och med det året du fyller 20), 100:–

–      Senior, 650:–

–      Pensionärer, 450:–

–      och för icke flygande stödmedlemmar: 150:–

Du som bara vill stödja vår klubb ekonomiskt kan bli supportmedlem för 150 kr.

2: Försäkring

För att få flyga med oss så krävs antingen en försäkring hos RCFF eller ett medlemskap hos SMFF via annan klubb.

Om vi blir din huvudklubb så registrera dig hos RCFF enligt denna länk, http://rcff-register.se/?page_id=4.

Avgiften är 100 kr.

Om du redan är medlem i en RCFF- eller SMFF-ansluten klubb och har en giltig ansvarsförsäkring hos någon av dem så vill vi gärna ha ditt medlemsnummer.

3: Operatörs-ID (Transportstyelsen)

Du behöver också ett Operatörs-ID som utfärdas av Transportstyrelsen. Din modell skall märkas med detta nummer för att få flyga på vårt fält.

För mer information och ansökan om Operatörs-ID besök Transportstyrelsens hemsida:

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/