Sommaraktiviteter

Det är alltid fullt i depån under våra sommaraktiviteter.

Återkommande aktiviteter.

Under perioden april – september träffas vi på modellflygfältet varje torsdag från kl 18.00 tills det skymmer.

För mer information se “inlägg” samt kalendern.