Klubbtävlingen Superpoängjakt.

 

Denna tävling är ett samarbete mellan Helsingborgs Modellflygklubb, Höganäs Modellflygklubb, Radioflygklubben Gripen och Eslövs modellflygklubb.

Tävlingen består av 4 deltävlingar, en deltävling på varje klubbs fält. Vid varje deltävling kommer poängen från de 3 bästa piloterna ifrån varje klubb att summeras. Den klubb som efter de 4 deltävlingarna har högst poäng vinner denna klubbtävling. Nedan följer reglerna för tävlingen som är samma för alla 4 deltävlingar. Tävlingsledningen önskar er alla mycket nöje och varmt välkomna!
Gentlemen, start your engines!

Förberedelser.

Tävlingsdeltagare skall infinna sig till genomgång för att kunna deltaga i tävlingen. Alla former av modellflygplan som man själv bedömer kunna utföra tävlingen får deltaga.
Inga klockor eller timers på armar eller sändaren får användas. Inga signaler ifrån klockor eller timers får förekomma. (Kolla din sändare!).
Limbo består av en pylon med fuktlinje på ca 2,5m höjd. Ballongmål består av tre ballonger uppsatta på balsapinnar ca. 1m höga.

Genomförande och poängräkning.

Tävlingen flygs i två omgångar och båda räknas samman till slutresultatet. Piloten skall stå på anvisad plats (ruta 1x1m) under hela flygomgången.

Start, landning och alla inflygningar mot limbo och ballonger skall ske i banans riktning och åt samma håll. Riktning bestäms utifrån vindriktning.

Start och landningen med utrullning skall ske mellan limbolinjen och ballonglinjen. Överskrids dessa linjer ges avdrag med 25 poäng.

När deltagarens farkost lämnar marken startas en 3-minuterstimer. För att få maximal poäng skall farkosten vara tillbaka på marken och stå stilla när dessa 3 minuter har passerat. Sker landning mer än 30 sekunder innan eller efter 3 minuters tiden fås den lägre poängen. Denna poäng används som en multiplikator till övriga moments poäng.

Väl i luften skall deltagaren göra inflygningar mot limbo och ballonger. Både limbo och ballongprickning skall göras under samma inflygning.
Under 1:a omgången skall 3 inflygningar mot limbo och ballonger göras och under 2:a omgången skall 4 inflygningar göras.
Inflygningarna mot limbo och ballonger skall ske med jämn hastighet. När flygmaskinen passerar en linje 20 meter innan limbon måste ballonglinjen passeras efter max 6 sekunder. Som ballongträff räknas om ballongen spricker eller att pinnen knäcks av.
(Ej om ballongen bara vidrörs eller om pinnen och ballong välter).
Om marken vidrörs ges den lägre poängen för momentet.
Landningsanmälan ska ske då modellen befinner sig på kortbenet innan landningen görs.

Limbo under både tid och höjd: 50p
Limbo över i tid eller höjd: 25p
Ballongträff under 6sek: 150p
Missad ballong eller mer än 6sek: 25p
Start utanför linjer: -25p
Landning utanför linjer: -25p